The internet of things

Cruciaal onderdeel van het moderne IT landschap

The Internet of Things (IoT) houdt in het automatisch meten, vastleggen, analyseren en delen van data tussen machines, apparaten en mensen zodat er meerwaarde (informatie) wordt gecreëerd. Aangezien er binnen dit proces enorme hoeveelheden data moeten worden opgeslagen en geïnterpreteerd, gaat machine-mens communicatie hand in hand met ontwikkelingen als Cloud Computing, Big Data en Industrial Analytics.

Slimme, verbonden fysieke objecten

Machine-to-Machine communicatie en analytics omvatten altijd de volgende design principes:

  • Sensor en IT componenten zijn geïntegreerd in of aan vaste- of mobiele objecten
  • De objecten verzamelen data als operationele condities en bewegingen in tijd en ruimte
  • Verzamelde data word opgeslagen op een server via een mobiel of vast netwerk
  • Daar, wordt de data in real-time geëvalueerd
  • Wanneer de sensor en machine data voldoet aan bepaalde vooraf geformuleerde criteria (business rules/triggers), worden er vervolgstappen in gang gezet (waarschuwingen)